Up menu picture

Společnost J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Její vedoucí pracovníci i řadoví zaměstnanci se od té doby podíleli na velkém počtu staveb, především v Praze a ve středočeském kraji. Kolektiv našich pracovníků je díky odbornosti a mnohaletým zkušenostem v oboru zárukou kvality provedené práce na všech našich stavbách.


J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. se specializuje na dodávku kompletních inženýrských sítí včetně zemních prací (vodovody, kanalizace, plynovody, elektrorozvody), vodohospodářské stavby, vodní díla, komunikace, chodníky, konečné terénní a krajinářské úpravy a jejich rekonstrukce.


J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. se v minulých letech zaměřila ve větším měřítku především na budování komplexní infrastruktury pro obytné soubory (vodovody, kanalizace, čerpací stanice, plynovody, veřejné osvětlení, komunikace chodníky a pod.). Jednalo se například o 16 RD Čakov, 15 RD Praha Háje, 21 RD Hostivice, 21 RD Jesenice Miste, 13 RD Praha Hrnčíře, 28 RD Praha Vrtilka, 98 RD Jesenice Mladíkov I, 114 RD Jesenice Mladíkov II, 12 BD Praha Nové Dvory a řadu dalších míst.


J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. realizovala v Praze a v okolních obcích výstavbu i rekonstrukce mnoha komunikací, chodníků, konečných terénních úprav a drobné architektury. Na výstavbu dopravních staveb má J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. autorizaci a poskytuje rozsáhlé garance na všechna svá díla. Mezi největší dopravní stavby, provedené J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o., patří například rekonstrukce více než 10 000 m2 komunikací a chodníků v Jílovém u Prahy nebo přes 16 000 m2 komunikací a chodníků v Jesenici U Prahy. Mnoho dalších komunikací a chodníků provedla společnost J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. pro obecní úřady v Šestajovicích, Hostivici, Ohrobci, Libři, Libni, MČ Praha 4 Libuši a pro řadu dalších obcí.


Kromě výstavby a rekonstrukcí komunikací a chodníků prováděla J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. také výstavbu mnoha plynovodů, vodovodů a kanalizací.


Například pro Pražskou plynárenskou a.s. realizovala výstavbu plynovodů v Praze ( Pod Děvínem, Sazečská, Baarova, Boleslavova, Machovcova, Svatoslavova, Mojmírova, Mikuleckého, Libušská). J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. je také jednou z nemnoha firem, které mají oprávnění ke zřizování vodovodních přípojek v Praze. Pro PVK a.s. také zajišťuje smluvně servis a opravy vodovodní sítě. Je také oprávněna vstupovat do pražské kanalizační sítě.


J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. má bohaté zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcí vodních děl. Například v roce 2001 vybudovala J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. novou vodní nádrž v katastru obce Buš u Štěchovic a provedla rekonstrukce rybníků v obcích Sulice a Čakov.


Sídlo společnosti včetně stavebního dvora a administrativního zázemí je v Jesenici u Prahy, v ulici Budějovická 701.


Profil firmy
Down menu picture